Standard Svensk standard · SS 923613

Väggbeklädnader för våtutrymmen - Bedömning av mögelresistens

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 923613

Väggbeklädnader för våtutrymmen - Bedömning av mögelresistens
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard beskrivs en metod att på små provkroppar bedöma mögelresistensen hos väggbeklädnader till våtrum. På delar av provkroppens yta appliceras tunna skikt av hudfett och tvål som anses motsvara kvarsittande rester på en vägg. Mögelkulturer påförs och får växa ut. Efter rengöring görs förnyade odlingsförsök. Vid provnningen bedöms okulärt huruvida mögel och fläckar kan tas bort.

Ämnesområden

Invändiga ytskikt (91.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 923613

Väggbeklädnader för våtutrymmen - Bedömning av mögelresistens
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Golvbeläggningar, SIS/TK 184

Internationell titel: Wall coverings for bathrooms - Determination of resistance to mould

Artikelnummer: STD-7981

Utgåva: 1

Fastställd: 1988-10-19

Antal sidor: 12