Standard Svensk standard · SS 923515

Golvmaterial - Bestämning av friktionstal vid halkning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13893
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 923515

Golvmaterial - Bestämning av friktionstal vid halkning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I standarden beskrivs en metod för laboratoriebestämning av friktionstal skoklack - golv med hjälp av en sko på en konstgjord fot som bringas att "gå" som en verklig fot på en golvprovkropp. Friktionstalet, som är ett mått på halkigheten under givna betingelser, bestäms när skoklacken rör sig på golvmaterialet (innan skosulan når det). Om kontaktytan är hal kan foten halka. Standarden kan tillämpas på torra och rena golvbeläggningar och på golvbeläggningar belagda med "smörjmedel" t ex mjukt vatten, diskmedelslösning, såplösning, eller såpa, vilka skall motsvara spill på golvytor.

Ämnesområden

Invändiga ytskikt (91.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 923515

Golvmaterial - Bestämning av friktionstal vid halkning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Floorings - Determination of slip resistance

Artikelnummer: STD-8962

Utgåva: 2

Fastställd: 1990-04-25

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 923515

Ersätts av: SS-EN 13893