Standardutveckling · SIS/TK 483

Tapeter

När vi väljer tapeter till våra hem förutsätter vi att de är miljövänliga och inte avger ämnen som kan vara olämplig för oss. Kommittén arbetar fram standarder för att bland annat bedöma brandfarlighet, emmission av gaser och tungmetaller. Med standarder kan sedan tapeter förses med ett CE-märke som visar att de motsvarar kraven i den europeiska kommissionens byggproduktdirektiv.

Kommittén för tapeter är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att vägleda tillverkare vid CE-märkning av tapeter. De ger även överenskomna märkningar på tapeter för att underlätta hängning på vägg. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare och importörer att märka tapeter på ett överenskommet sätt.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. På så sätt kan vi påverka utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska tapetindustrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar vid både tillverkning och inköp av tapeter, eftersom de är direkt kopplade till byggproduktdirektivet.

Mer information om kommitténs arbete:

Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Invändiga ytskikt (91.180)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se