Standard Svensk standard · SS-ISO 10137:2008

Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk - Byggnaders samt gång- och cykelbroars brukbarhet med hänsyn till svängningar och vibrationer ISO 10137:2007, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10137:2008

Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk - Byggnaders samt gång- och cykelbroars brukbarhet med hänsyn till svängningar och vibrationer ISO 10137:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard gives recommendations on the evaluation of serviceability against vibrations of buildings, and walkways within buildings or connecting them or outside of buildings.
It covers three recipients of vibrations:
a) human occupancy in buildings and on walkways;
b) the contents of the building;
c) the structure of the building.
It does not include bridges that carry vehicular traffic, even in conjunction with pedestrian traffic, nor the design of foundations or supporting structures of machinery.
For the purposes of this International Standard, it is assumed that the building structure responds linearly to the applied loads. This means that the structure does not yield or fail, nor is it subject to significant non-linear effects.

Ämnesområden

ISO-standarder för bärverksdimensionering (91.070.10) Byggnadsstommar Allmänt (91.080.01) Skak- och vibrationsskydd (91.120.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10137:2008

Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk - Byggnaders samt gång- och cykelbroars brukbarhet med hänsyn till svängningar och vibrationer ISO 10137:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Bases for design of structures - Serviceability of buildings and walkways against vibration (ISO 10137:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-65530

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-17

Antal sidor: 60