Standard Svensk standard · SS-EN 16383:2016

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av påverkan av fukt och värme hos puts på utvändig värmeisolering för ytterväggar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the hygrothermal behaviour of external thermal insulation composite systems with renders (ETICS) delivered as a kit and used as thermal insulation for buildings.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8023269

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-01

Antal sidor: 24