Standard Svensk standard · SS-EN 1097-9

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 9: Bestämning av motstånd mot nötning av dubbdäck (Nordiska kulkvarnsmetoden)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1097-9:2014 Tillägg: SS-EN 1097-9/A1:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1097-9

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 9: Bestämning av motstånd mot nötning av dubbdäck (Nordiska kulkvarnsmetoden)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard beskriver en metod för simulering av den nötning som dubbdäck åstadkommer på grov ballast i ett slitlager.
Metoden gäller för krossad och okrossad ballast och industriellt framställd ballast med fraktion 11,2–16,0 mm.
ANM. Avvikelser från denna fraktion kommer inte att ge jämförbara resultat.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1097-9

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 9: Bestämning av motstånd mot nötning av dubbdäck (Nordiska kulkvarnsmetoden)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ballast, SIS/TK 187

Internationell titel: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test

Artikelnummer: STD-23845

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-10-30

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 1097-9:2014