Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10545-3:2018

Keramiska plattor - Del 3: Bestämning av vattenabsorption, skenbar porositet, skenbar relativ densitet och bulkdensitet (ISO 10545-3:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10545-3:2018

Keramiska plattor - Del 3: Bestämning av vattenabsorption, skenbar porositet, skenbar relativ densitet och bulkdensitet (ISO 10545-3:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 10545-3:2018 specifies a method for determining water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density of ceramic tiles. This method is applicable to classification of tiles and product specifications.

Ämnesområden

Keramikplattor (91.100.23) Keramiska byggprodukter (91.100.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10545-3:2018

Keramiska plattor - Del 3: Bestämning av vattenabsorption, skenbar porositet, skenbar relativ densitet och bulkdensitet (ISO 10545-3:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Keramiska plattor, SIS/TK 596

Internationell titel: Ceramic tiles - Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density (ISO 10545-3:2018)

Artikelnummer: STD-80003043

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 10545-3