Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10545-3

Keramiska plattor - Del 3: Bestämning av vattenabsorption, skenbar porositet, skenbar relativ densitet och bulkdensitet (ISO 10545-3:1995, inkl. Teknisk rättelse 1:1997)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10545-3:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10545-3

Keramiska plattor - Del 3: Bestämning av vattenabsorption, skenbar porositet, skenbar relativ densitet och bulkdensitet (ISO 10545-3:1995, inkl. Teknisk rättelse 1:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 10545 specifies methods for determining water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density of ceramic tiles.There are two methods of obtaining impregnation with water of the samples' open pores: boiling and immersion under vacuum. Boiling will impregnate open pores that are easily fillable; the vacuum method fills almost all the open pores.The boiling method shall be used for classification of tiles and product specifications. The vacuum method shall be used for apparent porosity, apparent relative density and water absorption for purposes other that classification.

Ämnesområden

Keramiska byggprodukter (91.100.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10545-3

Keramiska plattor - Del 3: Bestämning av vattenabsorption, skenbar porositet, skenbar relativ densitet och bulkdensitet (ISO 10545-3:1995, inkl. Teknisk rättelse 1:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Keramiska plattor, SIS/TK 596

Internationell titel: Ceramic tiles - Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density (ISO 10545-3:1995, incl. Technical Corrigendum 1:1997)

Artikelnummer: STD-21486

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-10-31

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 99

Ersätts av: SS-EN ISO 10545-3:2018