Standard Svensk standard · SS-EN 495-5

Flexibla tätskikt - Bestämning av vikbarhet vid låg temperatur - Del 5: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 495-5:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 495-5

Flexibla tätskikt - Bestämning av vikbarhet vid låg temperatur - Del 5: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the behaviour of plastic and rubber sheets for roofing to folding after exposure at a low temperature.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 495-5

Flexibla tätskikt - Bestämning av vikbarhet vid låg temperatur - Del 5: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Determination of foldability at low temperature - Part 5: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

Artikelnummer: STD-30452

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-21

Antal sidor: 7

Ersätter: SS 241111

Ersätts av: SS-EN 495-5:2013