Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12571:2013

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av hygroskopiska sorptionsegenskaper (ISO 12571:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies two alternative methods for determining hygroscopic sorption properties of porous building materials and products:
a) using desiccators and weighing cups (desiccator method);
b) using a climatic chamber (climatic chamber method).

The desiccator method is the reference method.

This International Standard does not specify the method for sampling.

The methods specified in this International Standard can be used to determine the moisture content of a sample in equilibrium with air at a specific temperature and humidity.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of hygroscopic sorption properties (ISO 12571:2013)

Artikelnummer: STD-98702

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-08-11

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 12571