Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-5/AC:2009

Eurokod 1: Laster på bärande konstruktioner - Del 1-5: Allmänna laster - Temperaturpåverkan

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-5/AC:2009

Eurokod 1: Laster på bärande konstruktioner - Del 1-5: Allmänna laster - Temperaturpåverkan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-5/AC:2009

Eurokod 1: Laster på bärande konstruktioner - Del 1-5: Allmänna laster - Temperaturpåverkan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

Artikelnummer: STD-69205

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-17

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 1991-1-5/AC:2009

Korrigerar: SS-EN 1991-1-5 , SS-EN 1991-1-5