Standard Svensk standard · SS-EN 14241-1:2005

Skorstenar - Elastomeriska tätningar och tätningsmassor - Materialkrav och provningsmetoder - Del 1: Fogtätningar i skorstensinsatser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14241-1:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14241-1:2005

Skorstenar - Elastomeriska tätningar och tätningsmassor - Materialkrav och provningsmetoder - Del 1: Fogtätningar i skorstensinsatser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the material requirements and test methods for prefabricated elastomeric seals for use in flue liners. It also specifies the requirements for evaluation of conformity.
These seals are components in flue liners of different materials like metal, plastic, clay, concrete etc.
Performance requirements of elastomeric seals in flue liners are covered by the relevant product standards.
In the product standards chimney products, including seals, are tested under operational conditions (e.g. temperature, pressure, mechanical load, flue gas, condensate) to relevant properties such as leakage and deformation.
This European Standard covers seals intended for use in both dry and wet conditions. Therefore all seals are tested for functioning under wet conditions.
This European Standard does not contain all the requirements necessary for chimneys with the following classification:
-- corrosion resistance class 2 concerning natural wood, 1)
-- corrosion resistance class 3.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14241-1:2005

Skorstenar - Elastomeriska tätningar och tätningsmassor - Materialkrav och provningsmetoder - Del 1: Fogtätningar i skorstensinsatser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Elastomeric seals and elastomeric sealants - Material requirements and test methods - Part 1: Seals in flue liners

Artikelnummer: STD-40419

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-08-11

Antal sidor: 17

Ersätts av: SS-EN 14241-1:2013