Standard Svensk standard · SS 815113

Undertak - Bärkonstruktion - Hållfasthetsklasser

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13964:2004

Omfattning
Denna standard ingår i en serie standarder för undertak.

Standarden avser klassindelning av bärförmågan hos undertakets bärkonstruktion. Konstruktionen kan vara

-- nedpendlad från byggnadsstommen (se figur 1)
-- fastsatt genom fästdon direkt mot bjälklaget (se figur 2)
-- monterad mot väggar (se figur 3)

Undertakets bärande konstruktion omfattar bärverk, upphängningsanordningar och fästdon.

Standarden gäller undertak vars egentyngd är högst 300 N/m2 och belastas med nyttolaster av högst 100 N.

Klassindelningen baseras på förutsättningar enligt avsnitt 3.

Lämplig hållfasthetsklass väljs med hänsyn till den last som konstruktionen skall bära. I lasten inräknas såväl undertakets egentyngd som nyttolasten.

Ämnesområden

Innertak, golv, trappor (91.060.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Ceilings - Load bearing structure - Classification

Artikelnummer: STD-8440

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-09-13

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 13964:2004