Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15500-2:2016

Styr- och regelrutrustning för värme och ventilation, inklusive luftbehandling - Part 2: Medföljande prEN 15500-1:2015 - Moduler M3-5,M4-5,M5-5

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report refers to prEN 15500-1, Control for heating, ventilating and air-conditioning applications — Part 1: Electronic individual zone control equipment — Modules M3-5,M4-5,M5-5.
It contains information to support the correct understanding, use and national adaption of prEN 15500-1:2016.
This Technical Report does not contain any normative provision.

Ämnesområden

Ventilation och luftkonditionering (91.140.30) Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy Performance of Buildings - Control for heating, ventilating and air-conditioning applications - Part 2: Accompanying TR prEN 15500-1:2015 - Modules M3-5,M4-5,M5-5

Artikelnummer: STD-8022298

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-09-06

Antal sidor: 36