Standard Svensk standard · SS-EN 15219:2006

Vattenförsörjning - Invändig utrustning - Utrustning för nitratreduktion - Krav på utförande, säkerhet och provning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15219:2006+A1:2007

Ämnesområden

Vatteninstallationer (91.140.60) VVS-installationer (92.200.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Water equipment inside buildings - Nitrate removal devices - Requirements for performance, safety and testing

Artikelnummer: STD-56882

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-08

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN 15219:2006+A1:2007