Standard Svensk standard · SS 24300-4:2021

Byggnaders energiprestanda - Del 4: Klassning av hushålls- eller verksamhetsenergi

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 24300-4:2021

Byggnaders energiprestanda - Del 4: Klassning av hushålls- eller verksamhetsenergi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar
— indikatorer för att uttrycka klassning av hushållsenergi och verksamhetsenergi
— förfarande vid bestämning av indikatorvärden,
— gränsvärden vid energiklassning,
— regler vid energiklassning,
— innehåll i intyg för klassning av hushålls- och verksamhetsenergi.
Detta dokument specificerar en klassningsmetod på en 7-gradig skala från A till G
Detta dokument är avsett att kunna tillämpas för klassning av både nya och befintliga byggnader.

Ämnesområden

Skydd av och i byggnader Allmänt (91.120.01) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Centralvärme (91.140.10) Övrigt (91.140.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 24300-4:2021

Byggnaders energiprestanda - Del 4: Klassning av hushålls- eller verksamhetsenergi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

Internationell titel: Energy performance of buildings - Part 4: Classification of domestic or activity energy use

Artikelnummer: STD-80031231

Utgåva: 4

Fastställd: 2021-09-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 24300-4:2020