Standard Svensk standard · SS-EN 442-2/A2

Radiator - Del 2: Provning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 442-2:2014

Ämnesområden

Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating

Artikelnummer: STD-34498

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-05

Antal sidor: 6

Tillägg till: SS-EN 442-2

Ersätts av: SS-EN 442-2:2014