Standard Svensk standard · SS-EN 442-2/A1

Radiatorer - Del 2: Provning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 442-2:2014

Ämnesområden

Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-28312

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 442-2

Ersätts av: SS-EN 442-2:2014