Standard Svensk standard · SS-ISO 18651-1:2011

Byggmaskiner och -utrustningar - Vibratorer för betong - Del 1: Terminologi och handelsspecifikationer (ISO 18651-1:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 18651 specifies the terminology and gives commercial specifications for internal vibrators used for concrete mix compaction.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (91.220)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsmaskiner och gruvdrift, SIS/TK 225

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-77529

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-04

Antal sidor: 28