Standard Svensk standard · SS-EN 74-1:2005

Temporära konstruktioner - Ställningar och formställningar - Kopplingar, spirskarvar och fotplattor - Del 1: Rörkopplingar - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard anger, för rätvinkliga kopplingar, vridbara kopplingar, skarvkopplingar och parallella friktionskopplingar: — material — konstruktionskrav — hållfasthetsklasser med olika konstruktionsparametrar inkluderande värden för hållfasthet och styvhet — provningsmetoder — bedömning och ger — rekommendationer för löpande tillverkningskontroll. För provning dras kopplingar med skruvförband åt till ett vridmoment av 50 Nm och kilkopplingar slås i med en 500 g hammare tills stoppslag uppnås.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (91.220)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures

Artikelnummer: STD-41003

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-14

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 74-1:2005