Standard Svensk standard · SS-ISO 12647-4:2005

Grafisk teknik - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 4: Djuptryck (ISO 12647-4:2005, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 12647-4:2016

Omfattning
This part of ISO 12647 specifies a number of process parameters and their values to be applied to four-colour publication gravure printing. The parameters and values are chosen in view of the complete process covering the process stages “colour separation”, “making of the printing forme”, “proof production” and “production printing”. This part of ISO 12647 is applicable -- directly, to publication gravure printing, including magazines, catalogues and commercial materials; -- directly, to hal

Ämnesområden

Grafisk teknik Allmänt (37.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and production prints - Part 4: Publication gravure printing (ISO 12647-4:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-41535

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-12-02

Antal sidor: 17

Ersätts av: SS-ISO 12647-4:2016