Standard Svensk standard · SS-ISO 12647-3:2005

Grafisk teknik - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 3: Coldset offsettryckning (ISO 12647-3:2005, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Grafisk teknik Allmänt (37.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and production prints - Part 3: Coldset offset lithography on newsprint (ISO 12647-3:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-41014

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-14

Antal sidor: 19