Standard Svensk standard · SS-ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007

Grafisk teknik - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 2: Offsettyckning (ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 12647-2:2016

Ämnesområden

Grafisk teknik Allmänt (37.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and production prints - Part 2: Offset lithographic processes (ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-63936

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-21

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-ISO 12647-2:2004

Ersätts av: SS-ISO 12647-2:2016