Standard Svensk standard · SS-ISO 12647-1:2004

Grafisk teknik - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 1: Parametrar och mätmetoder (ISO 12647-1:2004, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 12647-1:2016

Ämnesområden

Grafisk teknik Allmänt (37.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Graphic technology - Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints - Part 1: Parameters and measurement methods (ISO 12647-1:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-38120

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-12-03

Antal sidor: 26

Ersätter: SS-ISO 12647-1

Ersätts av: SS-ISO 12647-1:2016