Standard Svensk standard · SS-ISO 12646:2009/Amd 1:2010

Grafisk teknik - Bildskärmar för skärmprovtryck - Karaktäristik och betraktningsvillkor - Tillägg 1 (ISO 12646:2008/Amd 1:2010, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 12646:2015

Ämnesområden

Grafisk teknik Allmänt (37.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Displays for colour proofing - Characteristics and viewing conditions - Amendment 1 (ISO 12646:2008/Amd 1:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-76153

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-12-07

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-ISO 12646:2009

Ersätts av: SS-ISO 12646:2015