Här hittar du Standard Magazine i pdf-format

Det här är ett arkiv med Standard Magazine-tidningar. Vi publicerar inte längre nya, och har ersatt den med Magasinet S.

Standard Magazine nr 1 2016

 • Gemensamt språk gynnar kulturarvet
 • Standarder allt viktigare för svenska exportföretag
 • Robot och människa sida vid sida
 • Smarta lyft bidrar till ökad patientsäkerhet

Standard Magazine nr 3 2015

 • Nya ISO 9001 gynnar alla branscher
 • Självkörande bilar snart på våra vägar
 • Enklare när alla ISO:s ledningssystem får samma struktur
 • Sverige föregångsland inom brandsäkerhet

Standard Magazine nr 2 2015

 • Klassning ska ge mer energisnåla byggnader
 • Bättre business med gränslös samverkan
 • Husen blir intelligenta med smart teknik
 • Materialet i byggnader påverkar miljön

Standard Magazine nr 1 2015

 • God vård för äldre – kvalitet i äldreboende och hemtjänst
 • Gemensamma riktlinjer för varje del av trygghetskedjan
 • Användarna driver utvecklingen av medicintekniska 
  produkter
 • Thomas Idermark tar rodret i SIS

Prenumerera på Magasinet S

Om nya idéer, affärsutveckling och samhällsnytta.

Magasinet S ges ut av Svenska institutet för standarder, SIS, och är en tidning för alla våra medlemmar, deltagare i standardiseringsarbetet och beslutsfattare på företag, myndigheter och organisationer. Den tryckta upplagan är ca 15 000 exemplar. Magasinet utkommer två gånger om året och är gratis.