Nyhet · 2021-11-03

Pristagare: ”Standardisering nyckeln till framgångsrikt återbruk”

Hållbarhetsprofilen Amanda Borneke har fått Clarence Moberg-priset, som varje år delas ut av föreningen Samhällsbyggarna till en yngre yrkesverksam person som är en förebild för yngre kollegor i branschen. Vi ställde några frågor till Amanda, som numera jobbar med hållbarhet på Sweco.

Amanda_750x250.png

Hej och grattis till priset! Du som jobbar med hållbarhet inom samhällsbyggnad – vad skulle du säga är den största utmaningen just nu?

Tack så mycket! Det är en ära att bli tilldelad detta pris. Kunskapen finns om hur vi kan riva cirkulärt, återbruka fastigheters byggdelar och skapa nya attraktiva värden. Det som är utmaningen är att vi och beställaren tänker cirkulärt från början. Som samhällsplanerare har Sweco stora möjligheter att påverka framtiden och vi behöver börja att se oss själva som en totallösning inom cirkulär ekonomi och återbruk.

Standardisering och samhällsbyggnad har en lång gemensam historia, kan man väl säga. Hur ser du på den?

– Standardisering är nyckeln till framgångsrikt återbruk. För att vi i framtiden enklare ska kunna veta vad en byggnad innehåller för material krävs det att vi idag använder samma språk och sätt för att dokumentera materialen som används. Det är bra att vi i branschen börjar få ordentlig fart i arbetet och det finns flera initiativ kring de här frågorna där olika företag och aktörer går ihop för att dela med sig av erfarenheter, som till exempel CCBuild och Återbruk Väst, där Sweco är samarbetspartners.

Vilka är dina bästa tips för att öka klimatnyttan i ett projekt?

– Det finns egentligen bara fyra sätt att öka klimatnyttan och det är via material, energi, bränsle och avfall. Har man något av de fyra i ett projekt så finns goda chanser att minska byggkostnaderna och öka hållbarhetsprestandan. Återbruk är en fantastisk möjlighet att få ner klimatpåverkan och bana väg för att våra uppdrag ska bli klimatneutrala.

Om man pratar samhällsbyggnad och hållbarhet – ser du någon trend inom standardiseringen som du har stora förväntningar på?

Det kommer ta något år till, men alldeles snart kommer vi se fler standardiseringar för cirkulär ekonomi. En stor trend som jag ser just nu är att vi går från att ha avfall till resurser. Vi tänker mer i kretslopp. I naturen finns inget avfall, bara kretslopp, det är den principen som jag anammar i mina uppdrag!

Har du några råd till yngre kollegor i branschen?

– Ja, det finns två lärdomar som jag gärna vill dela med mig av. Den första är att våga ta steget. Det är när det är som läskigast som det är dags att göra det. Annars är det lätt att bli fast på samma ställe i hela sitt liv. Den andra är att du aldrig kommer att bli kritiserad av människor som gör mer än du. Den största frihetskänslan med att vara normbrytande är att du slutar bry dig vad andra tycker.

Läs mer på Samhällsbyggarnas sajt. 


Får du vårt nyhetsbrev?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.

Hållbarhetsutbildning enligt ISO 26000

Utbildningen ger dig en bättre förståelse för hela hållbarhetsområdet och hur din verksamhet kan göra skillnad i samhället. Med denna affärs- och handlingsorienterade utbildning får du underlag för en hållbarhetsanalys, prioriterade strategiska hållbarhetsfrågor och praktiska verktyg.

Standarder för hållbar utveckling

Det finns en rad standarder som lyfter mänskliga rättigheter som kan bidra till ett socialt ansvarstagande. Här är några av dem:

SS-ISO 37001 Ledningssystem mot mutor

SS-ISO 20400 Hållbar upphandling - Vägledning

SS-EN ISO 27500 Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer