Pressmeddelande · 2018-12-20

Dagsljus i byggnader behövs för att vi ska må bra – nu finns en ny Europastandard

Nu lanseras den första europeiska CEN-standarden för dagsljus i byggnader. Den innehåller rekommendationer kring ljusplanering för att skapa boende- och arbetsmiljöer som ger tillräckligt med dagsljus. Det är bland annat ljusplanerare, ergonomer, arkitekter, upphandlare, byggindustrin och fastighetsförvaltare som nu ska få vägledning på området.

SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med svenska ljus- och belysningsexperter deltagit i det europeiska standardiseringsarbetet. Standarden fastställs även som svensk standard, SS-EN 17037 Dagsljus i byggnader.

– Eftersom det är vetenskapligt bevisat att dagsljus har en positiv effekt på människors välbefinnande och vakenhet är det av stor vikt att det nu kommer vägledning inom området, säger Björn Nilsson, projektledare SIS.

Användningsområdet är stort, inte minst i skolor, kontorsbyggnader och inom vården men även i våra bostäder. Det handlar i grunden om att säkerställa att byggnader är ergonomiska ur ett ljus- och belysningsperspektiv. Och på köpet kan stora energibesparingar göras.

– Som regel får vi in för lite dagsljus i byggnader, regelverket säger en procent dagsljus i lokal men det är inte många som uppfyller det, säger Tommy Govén, ordförande i SIS arbetsgrupp för ljus och belysning. På grund av Sveriges geografiska läge behövs det en högre dagsljusfaktor för att uppnå samma mängd av dagsljus som i södra Europa. Inte minst därför är det viktigt hur vi bygger här i Norden.

Standarden ger bland annat rekommendationer av hur dagsljus kan användas för att skapa belysning inomhus och hur bländning kan begränsas. Standarden definierar också mätvärden som kan användas för utvärdering av dagsljusförhållandena och ger principer för beräkning och kontroll av dagsljustillgång.

– Genom att använda sig av de metoder som presenteras i den nya standarden kan vi utvärdera dagsljus på ett mer sofistikerat sätt än med bara dagsljusfaktorn. Det nya sättet att mäta inkluderar faktorer som direkt sol och bländning vilket gör det möjligt att bättre uppskatta användarens faktiska upplevelse av dagsljuset, säger Paul Rogers, standardiseringsdeltagare från Byrån för arkitektur och urbanism, Bau.

Standarden SS-EN 17037 Dagsljus i byggnader

SIS standardiseringskommitté Ergonomi SIS/TK 380

Kontakt för ytterligare information:

Björn Nilsson, projektledare SIS, Swedish Standards Institute, bjorn.nilsson@sis.se, 070-3505452 

Tommy Govén, ordförande i SIS arbetsgrupp för ljus och belysning, tommy.goven@gmail.com, 070-594 04 07 

Paul Rogers, arkitekt på BAU, Byrån för Arkitektur & Urbanism, och deltagare i SIS arbetsgrupp för ljus och belysning, paul.rogers@bau.se, 08-508 818 13 


Kommitté för ergonomi

SIS/TK 380, Ergonomi, arbetar med att ta fram standarder som ska optimera välbefinnande och prestanda vid utformning av hållbara produkter och system för människor i arbete.

I kommittén deltar experter inom en mängd olika områden relaterade till belastningsergonomi, människa-systeminteraktion samt ljus och belysning

Ljus och belysning för arbetsplatser inomhus

Nu finns den nya reviderade utgåvan av SS-EN 12464–1: 2021 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus. 

Här hittar du en sammanfattning av de viktigaste nyheterna i den nya utgåvan.

Arbetet med den nya utgåvan har genomförts som ett projekt inom SIS med finansiellt stöd av Energimyndigheten. 

Projektet, som har genomförts inom ramarna för Energimyndighetens program Energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS,  har gått under namnet "Tillämpandet av forskning och vetenskap inom standardiseringen av ljus och belysning för effektivare energianvändning och god belysningskvalitet”.