Nyhet · 2022-06-16

Vinnovabidrag till standardisering av grafen

Det bubblar – mest under ytan – men snart kommer det stora genombrottet för grafen. Det här verkar alla vara överens om. Nu har Vinnova anslagit två miljoner kronor till ett nytt svenskt projekt med syfte att skynda på utvecklingen med hjälp av standarder.

- Vi tycker att Sverige ska bidra till det internationella standardiseringsarbetet inom grafenområdet. Att skapa kvalitetssäkrad produktion av grafen och underlätta tillgänglighet till rätt grafenmaterial kommer att stärka konkurrenskraften internationellt, säger Andrew Marais på Vinnova.

Grafenutvecklingen pågår fortfarande övervägande inom forskningsvärlden, och bara en väldigt liten del har kommit så långt att det är en produkt på en marknad.

- Det är väl vad man kallar en emerging technology och jodå jag har mött åsikten att det mest bara är snack än så länge. Själv är jag såpass involverad att jag ser potentialen. Detta är oerhört spännande, säger Anna Jonsson, projektledare på SIS.

SIS är en av de inblandade i det nya, Vinnova-finansierade, projektet. Bland övriga parter återfinns bland annat forskningsinstitutet RISE, Chalmers och flera företag inom den framväxande grafenbranschen. Syftet är att, med hjälp av standarder, bana väg för grafen och relaterade 2D-material i Sverige och Norden. Aktörerna vill:  

  • Öka engagemanget ytterligare för standardisering i hela grafens värdekedja
  • Bidra internationellt genom att kommentera standardiseringsförslag och skapa standardförslag utifrån nationella prioriteringar
  • Stärka Sveriges påverkan internationellt genom ökat samarbete med det stora EU-projektet Graphene Flagship och inom Norden

Flera möten och workshops kommer att arrangeras inom ramarna för projektet, med fokus på dialogen mellan tillverkare och användare.

Det finns flera standardiseringsprodukter för grafen. Övervägande bedrivs idag arbetet på ISO-nivå och till de dokument som redan är färdiga hör dessa:

Flera är på väg. De handlar till ganska stor del om att karaktärisera grafen och materialets egenskaper. Den SIS-kommitté som jobbar med grafen och andra nanomaterial heter SIS/TK 516.


SIS/TK 516 - Nanoteknik

SIS arbetsgrupp för grafen och nanocellulosa heter SIS/TK 516 Nanoteknik.
Ta gärna kontakt med projektledaren om du har intresse av att medverka.