Nyhet · 2019-11-08

Vad är kvalitetskultur?

Alla verksamheter, offentliga och privata, små och stora, behöver ha kunskap om vad som leder till framgång. Och vad som leder till hållbara resultat över tid. Vi ställer frågan till forskaren Åsa Rönnbäck vid Förbättringsakademin.

– I olika studier ser vi att kvalitet inte associeras med kultur. Men att det associeras med struktur i form av processkartor, rutinbeskrivningar, gap-analyser, handlingsplaner, mätsystem och liknande, säger Åsa Rönnbäck, forskare och konsult inom kvalitets- och verksamhetsutveckling vid Förbättringsakademin.

– Med tanke på den höga förändringstakt som råder idag – globalisering, digitalisering, förändrad demografi och genom allt detta förändrade behov hos det våra verksamheter är till för – behöver vi som organisationer bli mer lättrörliga och anpassningsbara. Vi behöver i många verksamheter minska den omfattande strukturen, som bidrar till trögrörlighet, och i stället leda mer genom fokus på kultur som består av saker som medarbetarnas engagemang, värderingar och beteenden.

Vilka är dina tips för att ta första steget mot en kvalitetskultur?
– Börja med att reflektera kring hur ledningsprinciperna kan integreras i organisationens syfte, värdegrund och konkretiseras i beteenden som mäts, följs upp och förbättras. Kom ihåg att medarbetare som är engagerade, motiverade och har rätt personlig inställning och kompetens är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att en verksamhet ska kunna åstadkomma bra resultat.

Detta är en redigerad artikel ur Perspektiv #2019

Läs mer inom ämnet kvalitetsledning


”Personlig inställning och kompetens är en av de viktigaste framgångsfaktorerna”

Åsa Rönnbäck
forskare och konsult inom kvalitets- och verksamhetsutveckling vid Förbättringsakademin.

Ledningssystem för kvalitet

Närbild på trådar i vävstols som systematiskt och strukturerat väv still tyg

ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar.