Nyhet · 2018-02-09

Skolan – it-standarder gör arbetet effektivare

I skolans värld är it en självklarhet. Lärare och skolledare hanterar mängder av information. Men alla system kommunicerar inte med varandra. Nya it-standarder kan ändra på det och frigöra tid för det pedagogiska arbetet. Ett paket av standarder finns redan - och fler är på väg.

Över 300 000 elever går i gymnasiet i Sverige. Ännu fler - över en miljon elever - går i grundskolan. Informationsteknologi är en självklar del av vardagen för både gymnasie- och grundskoleeleverna. Eleverna loggar in, använder digitala läromedel och tar del av information tillsammans med sina föräldrar.

Lärarna och skolledarna är beroende av it-lösningar som fungerar. Det handlar bland annat om att hitta rätt digitala läromedel, att dokumentera och att rapportera – och att effektivisera arbetet för att frigöra tid för annat pedagogiskt arbete.

Peter Karlberg, undervisningsråd på avdelningen för skolutveckling på Skolverket, anser att it-standarder är nödvändiga av många skäl. Ett konkret exempel är möjligheten att hitta rätt i det stora utbudet av digitala läromedel – läromedel som ger elever möjlighet att lära sig på olika sätt.

– Lärare ska hitta rätt digitala läromedel, beroende på åldersgrupp och förutsättningar, och beroende på hur området är kopplat till kursplanen. Då behöver man kunna jämföra olika läromedel och få överblick över vilka resurser som finns på området, säger Peter Karlberg.

En standard som tagits fram i SIS kommitté för it-standarder för lärande ger stöd för detta. Den så kallande EMIL-standarden är en informationsmodell som styr hur utbildningar beskrivs och som samlar information från olika tjänster. Kommittén har också tagit initiativ till en rad andra standarder.

Peter Karlberg är en av medlemmarna i kommittén. Han ger ett annat exempel på vad it-standarder i skolans värld betyder. En sammanslutning, Skolfederationen, har skapat en standardiserad inloggningslösning för att göra det enklare att hantera konton och lösenord. Kommuner, utbildningsföretag och leverantörer av it-lösningar är med. Internetsstiftelsen i Sverige, IIS, driver tjänsten som utvecklats efter initiativ i kommittén.

– Det frigör tid för lärarna eftersom lärarna vet precis hur de ska agera om en elev har glömt sitt lösenord, säger Peter Karlberg.

För Skolverket är frågan om standarder också viktig när det gäller systematiskt kvalitetsarbete på en övergripande nivå.

– I skolan finns en omfattande informationshantering. Information skickas mellan olika parter och lärare behöver verktyg för att dokumentera. Det spelar kanske inte så stor roll för en enskild skola om alla system inte kommunicerar, men på en övergripande nivå behöver uppgifterna samlas in av kommuner och vi på Skolverket behöver ta fram statistik nationellt, säger Peter Karlberg.

Det finns fortfarande mycket att göra när det gäller it-standarder på området, enligt honom.

– Det finns alltför många system som inte kan prata med varandra. Det gör att det inte blir lättöverskådligt, och tidsåtgången ökar. Men på senare tid har förståelsen för behovet av standarder fått stort genomslag, säger Peter Karlberg.

Text: Susanne Rydell


Peter Karlberg

Peter Karlberg, undervisningsråd på avdelningen för skolutveckling på Skolverket

It-standarder för lärande

It är en integrerad del av lärandet i skolan. För att effektivt och långsiktigt kunna dra nytta av de fördelar som olika former av it-stöd kan ge krävs standarder. Standarderna främjar interoperabilitet och enhetlighet kring exempelvis lärplattformar och digitala lärresurser.

SIS kommitté för it-standarder för Lärande har tagit fram en rad standarder och arbetar med nya standarder för området. Kommittén välkomnar nya deltagare.

Digitalt lärande

Hur kan digitala arbetssätt öka motivationen och utveckla lärandet i skolan?

Frida Monsén, författare och konsult inom skolområdet, ger tre råd till skolledare som vill få människor, teknik och pedagogik att samspela för en lyckad digitalisering.