Nyhet · 2018-02-09

Tre råd för att lyckas med digitalt lärande

Vi frågade Frida Monsén, författare och konsult inom skolområdet om hur digitala arbetssätt kan öka motivationen och utveckla lärandet i skolan?

"Genom att koppla på skapande processer, till exempel produktion av film, musik, digitala böcker eller webbsidor får eleverna möjlighet att fördjupa och processa informationen de hittar. Studier vid Göteborgs universitet (Blomgren, 2016) har visat att just variationen av metoder och arbetssätt är något som påverkar elevernas motivation positivt. Med tillgång till digitala verktyg får läraren helt enkelt en bredare palett att använda."

Fridas tre råd till skolledare som vill få människor, teknik och pedagogik att samspela för en lyckad digitalisering.

  1. Koppla digitaliseringen till skolans övergripande mål och vision och välj digitala verktyg och tjänster utifrån vad ni vill ska hända i den pedagogiska verksamheten.

  2. Upphandla med kvalitet i fokus och se till att undanröja hinder av praktisk och teknisk karaktär genom att se till att skolans nätverk är rätt dimensionerat för det antal enheter ni ska ha i bruk (räkna även in privata) och se till att era lärare har tillgång till teknisk support när de behöver den.

  3. Gör inte digitaliseringen beroende av eldsjälar, utan se till att var och en äger sin egen kompetens och tycker att digitaliseringen är meningsfull kopplat till just sitt uppdrag. Specialpedagogen ska vara bäst på digitala hjälpmedel för elever i behov av stöd, svenskläraren förstå multimodalt berättande i en digital miljö och administratören ska vara bäst på att hantera de administrativa systemen.


Frida Monsén

Frida Monsén har en bakgrund som lärare och utvecklingsledare inom skolan med digitalisering som spetskompetens och är författare till boken Digital kompetens i skolan och klassrummet (Natur & Kultur 2017). Just nu arbetar hon som fristående konsult inom digitalisering och lärande med uppdrag för bland annat Skolverket och Natur & Kultur. 

It-standarder effektiviserar

I skolans värld är it en självklarhet. Lärare och skolledare hanterar mängder av information. Men alla system kommunicerar inte med varandra.

Nya it-standarder kan ändra på det och frigöra tid för det pedagogiska arbetet. Ett paket av standarder finns redan - och fler är på väg. Peter Karlberg, undervisningsråd på avdelningen för skolutveckling på Skolverket, är delaktig i arbetet.