Nyhet · 2017-11-21

Ny unik standard för arbetsmiljö

Just nu pågår det sista arbetet med att ta fram en global standard för arbetsmiljö ISO 45001. Sverige leder det internationella sekretariatet.

SIS projektleder arbetet med att ta fram den globala ISO-standarden och den svenska kommittén utgörs av representanter från näringslivet, myndigheter, branschorganisation och fackliga organisationer. Sverige har arbetat hårt för att få in ett mycket tydligare fokus på sociala och organisatoriska arbetsmiljöproblem, som till exempel utanförskap och mobbning, och inte bara fysiska arbetsmiljöproblem.

– Här har vi sett en tydlig skiljelinje eftersom det i många länder ses som en kontroversiell eller inte så viktig fråga. Att vi nu kommit så här långt är därför en bedrift, säger Stefan Larsson från 6D Sustainability AB och expert i den svenska SIS-kommittén samt Sverigedelegat i den internationella ISO-kommittén.

I slutet av september träffades den internationella ISO-kommittén i Malaysia och inom kort levereras ett sista utkast på standarden till ISO. Allt pekar sedan på att den nya standarden kan komma att publiceras under mars månad nästa år.

– Den nya standarden är anpassad till den nya strukturen för ledningssystem vilket gör den lätt att koppla samman med till exempel ISO 14001 och 9001, säger Stefan Larsson.

Det internationella arbetet är unikt. Det har tidigare inte funnits en standard för arbetsmiljö på global nivå eftersom länderna inte kunnat enas. Det förra försöket resulterade i framtagandet av OHSAS 18001, som används av många organisationer runt om i världen men den är ingen internationell ISO-standard.

– Vi räknar med att den nya standarden kommer att hjälpa till med att skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö över hela världen. Vi tror att det blir enklare för exempelvis svenska bolag med global verksamhet att kunna uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna i hela organisationen, säger Stefan Larsson.

Text Carola Ålstig Andersson

Har du frågor om den kommande standarden eller kommitténs arbete? Kontakta gärna Stefan Larsson på stefan@6ds.se eller Lorena Olivares på lorena.olivares@sis.se.


Stefan Larsson, från 6D Sustainability AB och expert i den svenska SIS-kommittén samt Sverigedelegat i den internationella ISO-kommittén.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv