Logga in

Nyhet · 2017-12-08

Medvind för arbetet mot mutor

Arbetet mot mutor drivs på bred front av både länder och stora företag. Den internationella ledningssystemstandarden SS-ISO 37001 har på bara ett år börjat användas i flera länder.

– I Sverige finns cirka 80 procent av mutmottagarna inom den offentliga sektorn, medan 95 procent av de som erbjuder mutor finns i den privata. Här kan mutor vara allt från lyxigare tjänsteresor till personliga tjänster som husrenoveringar eller dyra hobbyutrustningar, säger Louise Brown, antikorruptionsrevisor och tidigare verksam i SIS TK 478 Socialt ansvarstagande som bland annat har tagit fram standarden SS-ISO 37001 Ledningssystem mot mutor – Krav och vägledning.

Den 9 december uppmärksammar FN den internationella antikorruptionsdagen. Sett till ekonomiskt värde sägs korruption vara världens tredje största industri och turerna kring Trafikverket är bara den senaste i raden som visar att även Sverige har en hel del att arbeta med för att komma tillrätta med problemet. Louise Brown menar att en del av förklaringen bottnar i okunskap och bristande ledarskap.

– Vi vet inte säkert om korruptionen ökat i Sverige eller om det enbart är fler fall som uppmärksammas. Riskerna för mutor ökar om medarbetarna är osäkra på vilka regler som gäller i kontakterna med externa parter. En del i problemet är att kommunala bolag har bolagiserats och att det inte alltid finns kompetenta människor i ledningen. Allt fler och större upphandlingar med många underleverantörer och bristande transparens är en annan orsak, säger Louise Brown.

För ungefär ett år sedan publicerades standarden SS-ISO 37001 Ledningssystem mot mutor – Krav och vägledning. Det har på kort tid fått stor betydelse för det globala arbetet mot mutor som engagerar både länder och organisationer.

– Vi ser att politiker, myndigheter och företag i hela världen är intresserade av att arbeta med och certifiera sig enligt ISO 37001. Tunisien, Kanada, Singapore och Peru certifierar redan olika delar av den offentliga och privata sektorn, medan Microsoft deklarerat sina planer för certifiering vilket i sin tur kommer påverka deras samarbetspartners. Allt detta skapar ringar på vattnet som sprider sig över världen, säger Helena Sjöholm, specialist på kvalitetssäkring och konsult på Direndi samt verksam i SIS TK 478 Socialt ansvarstagande.

Louise Brown och Helena Sjöholm ser stora fördelar med en internationell standard från en öppen organisation som ISO med sina 162 medlemsländer. I arbetet med att ta fram standarden var cirka 40 medlemsländer aktiva.

– Det har blivit lite av en djungel när det gäller internationella guidelines för compliance. SS-ISO 37001 hjälper företag och organisationer att arbeta med kända strukturer och ledningssystem. Men det behövs mer kunskap om standarden på företag och myndigheter i Sverige och runt om i världen. I slutänden handlar det om att skapa och upprätthålla förtroende inom och utanför organisationer och företag. Det är ovärderligt för alla, avslutar de.


Mutor ett exempel på korruption

Korruption är ett samlingsbegrepp för handlingar när någon utnyttjar sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Exempel på korruption är mutor, bedrägeri, karteller och andra brott mot konkurrenslagstiftning, penningtvätt eller andra verksamheter som är relaterade till korrupt beteende. Mutor är ett direkt eller indirekt erbjudande, utlovande, givande, tagande eller krävande av en otillbörlig förmån av något värde (som skulle kunna vara ekonomiskt eller icke-ekonomiskt), oavsett var detta sker och som är i strid mot tillämplig lag, som en uppmuntran eller belöning till en person som agerar eller låter bli att agera i relation till prestandan av sina förpliktelser.


Text: Anne Hammarskjöld 


Louise Brown är Senior Advisor Business Integrity & Anti-corruption på Intertek Sweden och styrelseledamot i TI Sweden.

Helena Sjöholm är specialist på kvalitetssäkring och konsult på Direndi samt verksam i SIS kommitté för socialt ansvarstagande.

Så arbetar ditt företag mot korruption

Helenas tre bästa tips för att skapa förtroende.

1. Formulera organisationens uppdrag och värderingar. Varför arbetar vi med det vi gör och vilken nytta och vilka värden erbjuder det våra medarbetare, kunder, partners och andra aktörer. Låt budskapet spridas från styrelsen genom organisationen.

2. Identifiera eventuella intressekonflikter. Det är inte bara chefer som behöver kunskaper om mutor. Lokalvårdare, administratörer och andra i organisationen kan också påverkas och bli en risk i samband med till exempel dataintrång. Alla medarbetare behöver veta hur de ska förhålla sig så att det aldrig uppstår en gråzon när det gäller etik och moral.

3. Se detta som en arbetsmiljöfråga. Alla mår bra av att arbeta i och med en organisation som står för trovärdighet och förtroende. Ingen medarbetare ska behöva ta på sig rollen som visselblåsare med allt vad det kan innebära av personliga uppoffringar. Förtroende är en trygghet för dagens och morgondagens medarbetare, leverantörer och samhället i stort.

Standardpodden

I andra avsnittet av standardpodden träffar Marcus Helena Sjöholm, konsult och svensk expert i arbetet med den internationella standarden mot mutor. Hur ska man tänka för att unvika korruption och mutor i affärssammanhang?

#2 Vikten av antikorruptionsarbete - ett samtal med Helena Sjöholm

Kommitté för socialt ansvarstagande

SIS arbetar för att påverka och skapa standarder som stöd för företag och organisationer att arbeta och utvecklas hållbart.

Arbetet med standarder inom området för socialt ansvarstagande pågår i SIS/TK 478 och är öppet för alla företag och organisationer.