Nyhet · 2022-09-06

Ansvar för det växande antalet hälsoappar i Sverige

SIS, Swedish Medtech, KTH, RISE, Svenska läkaresällskapet och Stockholm School of Economics har uppvaktat Socialdepartementet med önskemål om tydligare strukturer för hälsoappar, till gagn för vård och leverantörer, men framför allt för patienter och medborgare.

halsoapp.png

Idag finns runt 400 000 mobila appar som individer eller personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvården använder för att upprätthålla eller förbättra personers hälsa. De så kallade hälsoapparna fyller många olika behov, såsom hälso- och livsstilsappar, trygghetsskapande appar och medicinska appar.

De flesta hälso- och livsstilsappar som inte har ett medicinskt syfte, omfattas inte av några formella, legala kvalitetskrav i Sverige. Inom EU däremot, har flera länder tagit fram nationella regelverk som styr tillhandahållande och förskrivning av hälsoappar.

Även i Sverige finns behov av tydligare strukturer till gagn för vård och leverantörer, men framför allt för patienter och medborgare. Därför har vi på SIS, tillsammans med Swedish Medtech, Svenska läkaresällskapet och en rad andra organisationer som på olika sätt arbetar med frågor som rör hälsoappar, framfört våra önskemål i en gemensam skrivelse till Socialdepartementet.

Ladda ner PDF:en ”Ansvar för hälsoappar i Sverige” här

Genom att skapa en nationellt sammanhållen struktur anser vi att följande skulle uppnås:

I första hand 

  • En tydlig process för certifiering och godkännande (kvalitetssäkring) av hälsoappar genom tillämpning av relevanta standarder och ramverk
  • Involvering av vård- och omsorgsprofessionen, patienter och anhöriga i utvecklingen och bedömningen av appars ändamålsenlighet, för snabbare placering av kvalitetssäkrade appar på marknaden
  • Leverantörer får tydliga anvisningar och tillgång till processer för hur hälsoappar ska klassificeras, granskas, kvalificeras, godkännas och förvaltas
  • Användare får tillgång till kvalitetssäkrade hälsoappar, som ger insikt om hälsa och möjlighet att påverka hälsa, för att skapa ökad trygghet
  • Vård- och omsorgsprofessionen får stöd i att rekommendera kvalitetssäkrade hälsoappar

I andra hand:

  • Öka möjligheten för forskare att få tillgång till interoperabla hälsodata för innovation och utveckling

Kontakta Sarah Sim om du vill veta mer om SIS arbete och den internationella tekniska specifikation som vi varit med och tagit fram för hälsoappar.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.

Kommitté för hälsoinformatik

Bild på hälsoapp

Som en del i arbetet mot vision 2025 har SIS och Sverige tagit ansvar över en internationell arbetsgrupp som tar fram en standard för hur man utvecklar verksamheten och it-miljön samtidigt.

Arbetsgruppen ingår i arbetet för SIS tekniska kommitté för hälsoinformatik (SIS/TK 334)