Handbok

Svensk-engelsk byggordbok

Köp

Pris: 795 SEK
standard ikon

Papper

Allmänning, bygglov, friggebod och bask, gland, slipgurka – ja, fackspråket inom bygg- och anläggningsområdet innehåller en hel del kända och mindre kända termer. Och även om den här branschen är och länge har varit nationell till sin karaktär har behovet av att kunna uttrycka sig även på engelska ökat de senaste åren. TNC 102 Svensk-engelsk byggordbok är därför ett viktigt verktyg, både för den som skriver direkt på engelska och för den som översätter till exempel bygghandlingar, avtal eller upphandlingsdokumentation till engelska. I denna utgåva har antalet svenska uppslagsord i det närmaste fördubblats i förhållande till förra utgåvan (TNC 91 från 1990), och termer inom nya områden har tillkommit. Byggområdet är vittomfattande till sin karaktär. Varje term har därför försetts med en klassifikationskod som en hjälp för användaren. Boken innehåller dessutom ett engelskt register och en källförteckning som ger vidare vägledning till byggterminologin.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91)


Köp

Handbok

Svensk-engelsk byggordbok
Pris: 795 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Artikelnummer: BCK-80015228

Beteckning: TNC 102

Utgåva: 2008

Utgiven: 2008-01-01

Antal sidor: 586

Förlag: Terminologicentrum TNC