Handbok

Checklista för bra arbetsmiljö. Förbättra ditt ledningssystem enligt ISO 45001 och inspireras till systematisk utveckling (E-bok)

Genom att använda denna checklista får du hjälp med att klara certifieringskraven i ISO 45001 och konkreta tips på hur du kan utveckla ditt arbetsmiljöarbete. Checklistan ger både en snabb nulägesanalys och förslag på stegvisa åtgärder för att förbättra ditt systematiska arbetsmiljöarbete.

Köp

Pris: 595 SEK
standard ikon pdf

PDF

Författaren beskriver en lämplig utvecklingsväg via fyra nivåer.
- Uppnå certifieringskraven i ISO 45001.
- Nå ökad nytta och användbarhet för företagets medarbetare.
- Integrera och samordna med övriga verksamhetssystem.
- Bli bäst i branschen - inspirera andra till att nå världsklass inom arbetsmiljöområdet.

Boken är utformad som ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor såsom chefer, arbetsmiljöingenjörer, skyddsombud, interna revisorer och kan användas av alla som behöver en effektiv genomgång och översikt av arbetsmiljöarbetet. Boken hjälper dig som vill:

- analysera det egna arbetsmiljöarbetets styrkor och svagheter samt få en tydlig överblick av de åtgärder som behöver göras.
- klara certifieringskraven i ISO 45001.
- förbättra arbetsmiljöledningssystemets användbarhet och nytta i hela organisationen
- integrera och samordna arbetsmiljön med övriga ledningssystem.
- få inspiration till ständiga förbättringar.

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030)


Köp

Handbok

Checklista för bra arbetsmiljö. Förbättra ditt ledningssystem enligt ISO 45001 och inspireras till systematisk utveckling (E-bok)
Pris: 595 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80006922

Beteckning: SIS HB 326 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2018-09-26

Antal sidor: 68

Förlag: Svenska institutet för standarder