Handbok

Bygghandlingar 90 del 1 - Redovisningsformer

Köp denna standard
Pris: 595 SEK
standard ikon

Papper

Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt.

Del 1 Redovisningsformer behandlar formerna för redovisning av byggprojekt. De stora informationsmängder som hanteras i bygghandlingsskedet gör systematisering nödvändig.

Ämnesområden

Generella regler (92.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-34462

Beteckning: BYGG 90-1

Utgåva: 2

Utgiven: 2003-09-26

Antal sidor: 60

Förlag: SIS Förlag AB