Handbok

Bygghandlingar 90 del 2 - Redovisningsteknik (E-bok)

Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt.

Del 2 Redovisningsteknik behandlar de detaljer och delar med vilka ritningar och texthandlingar byggs upp och hur symboler och beteckningar ska tolkas.

Denna produkt har ett fastställt slutdatum (2022-12-31) och efterträds av onlinetjänsten SIS Bygghandlingar.

Ämnesområden

Generella regler (92.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Christer Bergenudd

Artikelnummer: BCK-80007677

Beteckning: BYGG 90-2 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2003-09-26

Antal sidor: 148

Förlag: Svenska institutet för standarder