Maskinsäkerhet, svets och bygg

Utbildningarna återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. Vi behandlar användning, samt de tillbud, olyckor och risker som är förknippade med maskiner, och utgör en grund för att bedöma och eliminera eller reducera riskerna under maskinens hela livscykel. Vi erbjuder även utbildningar kring svetsbeteckningar och konsekvensklassning.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Maskinsäkerhet Grund

Maskinsäkerhet och CE-märkning, grundkurs

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 5 - 6 feb
Göteborg, 20 - 21 feb
Stockholm, 24 - 25 mar
Stockholm, 4 - 5 maj
Göteborg, 11 - 12 maj
Stockholm, 9 - 10 sep
Göteborg, 2 - 3 nov
Stockholm, 23 - 24 nov
Grundutbildning i ATEX – Arbeta säkert i explosiva atmosfärer

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 14 maj
Stockholm, 24 nov
Utförande och CE-märkning av stålkonstruktioner

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 14 - 15 apr
Stockholm, 12 - 13 nov
Integration av maskiner till ett system enligt standarden SS-EN ISO 11161

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 27 - 28 apr
Stockholm, 23 - 24 nov

Maskinsäkerhet Fortsättning

Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadskurs

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 19 - 20 feb
Malmö, 17 - 18 mar
Göteborg, 24 - 25 mar
Stockholm, 16 - 17 apr
Stockholm, 27 - 28 maj
Göteborg, 16 - 17 jun
Stockholm, 22 - 23 okt
Stockholm, 26 - 27 nov
Säkra maskinstyrsystem

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Göteborg, 14 - 15 apr
Stockholm, 26 - 27 maj
Göteborg, 18 - 19 nov
Manualers ABC enligt Maskindirektivet

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 26 mar
Göteborg, 10 nov
Stockholm, 26 nov

Svets