Standardutveckling · SIS/TK 619

Obemannade Luftfartyg och UAS

Kommittén Obemannade luftfartyg och UAS (drönare) följer den Internationella standardiseringen av arbeten som pågår inom ISO och CEN. Som deltagare i kommittén kan ni påverka de standarder som tas fram. Det finns naturligtvis också möjligheten att delta bara för att hålla sig uppdaterad kring alla arbeten som pågår inom ISO och CEN.

Det finns många namn på det vi kallar drönare. Obemannade luftfartyg, UAS och drönare är några exempel på benämning. Drönare används inom många områden och branscher och fler användningsområden tillkommer i rask takt. Det finns därför all anledning samt stort kommersiellt intresse att följa vad som sker inom internationell standardisering. Genom att delta i kommittén ges möjligheten att påverka hur de internationella standarderna utformas. Standarderna kommer att lägga grunden för framtida marknadskrav för drönare.

EU kommissionen har tagit fram en förordning som reglerar användningen av drönare. Den kommer att ha en direkt inverkan på all europeisk användning av drönare. Kommittén följer den senaste EU-förordningen nära. Den kommer innebära en reglering som kommer att ha stor inverkan på alla typer av drönare. Harmoniserade standarder kommer att tas fram och om man uppfyller kraven i standarderna uppfyller man även förordningen.

Standarderna måste fastställa krav och riktlinjer för exempelvis design, luftvärdighet, säkerhet, avstånd, programmering, styrsystem samt systemens driftskompatibilitet och informationsflöde. Standarderna måste också säkerställa ett gemensamt språk med vanliga termer och definitioner i fältet.

SIS tekniska kommitté TK 619 deltar i det internationella arbetet med både ISO och CEN. Arbetet är organiserat i följande tekniska kommittéer:

  • ISO TC 20/SC 16 - "Obemannade flygplanssystem"
  • CEN/TC 471 "Obemannade flygplanssystem"
  • ISO/IEC JTC1/SC 17 WG 12 ”Drone license and drone identity module”

 

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 11 standarder
Deltagare 9 företag och organisationer
AFRY Industry and Digital Solutions, Solna
Lunds Universitet Trafikflyghögskolan, Ljungbyhed
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Qamcom Research And Technology AB, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden AB, Linköping
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Telia Sverige AB, Solna
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Stockholm
Transportstyrelsen, Norrköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/AG 19, Coordination with ISO TC 20/SC 16 on Unmanned Aircraft Systems (UAS)
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 12, UAS License and Drone/UAS Security Module
ISO/TC 20/SC 16, Uncrewed Aircraft Systems
ISO/TC 20/SC 16/WG 1, General
ISO/TC 20/SC 16/WG 2, Product manufacturing and maintenance
ISO/TC 20/SC 16/WG 3, Operations and procedures
ISO/TC 20/SC 16/WG 4, Aerospace Traffic Management and Utilization
ISO/TC 20/SC 16/WG 5, Testing and evaluation
ISO/TC 20/SC 16/WG 6, UAS subsystems
ISO/TC 20/SC 16/WG 8, Counter UAS
ASD-STAN/D 5/WG 8, UAS Unmanned Aircraft Systems
CEN/TC 471, Unmanned aircraft systems
CEN/TC 471/WG 1, Unmanned Aircraft Systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Rapport om standarder för uppfyllnad av EU-regler för DRÖNARE

Drönare delas in i tre huvudkategorier: öppen, specifik och certifierad kategori. Från och med 1 januari 2024 måste nya drönarmodeller som släpps ut på marknaden vara C-klassade och CE-märkta för att få användas inom den öppna kategorin.

Läs statusrapporten genom att klicka här. I rapporten har vi listat hur arbetet med  standardserien EN 4709- inom CEN TC 471 ”Unmanned Aircraft Systems” går. 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Lindberg
Projektledare
anders.lindberg@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Rasmus Lundqvist
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB