Standardutveckling · SIS/TK 619

Obemannade Luftfartyg och UAS

Kommittén Obemannade luftfartyg och UAS (drönare) följer den Internationella standardiseringen av arbeten som pågår inom ISO och CEN. Som deltagare i kommittén kan ni påverka de standarder som tas fram. Det finns naturligtvis också möjligheten att delta bara för att hålla sig uppdaterad kring alla arbeten som pågår inom ISO och CEN.

Det finns många namn på det vi i folkmun kallar drönare. Obemannade luftfartyg, UAS och drönare är exempel på benämning. Användning av drönare sker inom många områden och branscher och har en massiv tillväxt. Det finns därför all anledning samt stort kommersiellt intresse att följa vad som sker inom internationell standardisering. Genom att delta i kommittén finns möjlighet att påverka de internationella standarderna blir utformade. Dessa kommer att bli framtida marknadskrav för drönare. Kommittén följer den senaste EU-förordningen nära. En reglering som kommer att ha stor inverkan på alla typer av drönare.

EU kommissionen har tagit fram en förordning som reglerar användningen av drönare. Detta kommer att ha en direkt inverkan på all europeisk användning av drönare. Harmoniserade standarder kommer att tas fram. Detta innebär regeluppfyllnad av EU kommissionens förordning. Uppfyller man kraven i standarderna uppfyller man även förordningen.

Standarderna måste fastställa krav och riktlinjer för exempelvis design, luftvärdighet, säkerhet, avstånd, programmering, styrsystem samt systemens driftskompatibilitet och informationsflöde. Standarderna måste också säkerställa ett gemensamt språk med vanliga termer och definitioner i fältet.

SIS tekniska kommitté TK 619 deltar i det internationella arbetet med både ISO och CEN/ASD-STAN. Arbetet är organiserat i följande tekniska kommittéer:

  • ISO TC 20/SC 16 - "Obemannade flygplanssystem"
  • ASD-STAN/D05/WG 08 "UAS obemannade flygplanssystem"
  • ISO/IEC JTC1/SC 17 WG 12 ”Drone license and drone identity module”

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 50 standarder
EN 2287, Flyg- och rymdteknik - Enkel bussning av korrosionsbeständigt stål med självsmörjande foder - Mått och bärighet
EN 6080, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6081, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader standardhuvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6101, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
ISO/IEC 22460-1, ISO license and drone identity module for drone (Ultra light vehicle or unmanned aircraft system) - Part 1: Physical characteristics and basic data sets for drone licence
EN 3434, Flyg- och rymdteknik - Självlåsande sexkantiga slitsmuttrar/kronmuttrar av kadmiumpläterat, MOS2-smort stål - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur)/235 °C
EN 2876, Flyg- och rymdteknik - Enkla sexkantsmuttrar med reducerad höjd och normal nyckelvidd i anodiserad aluminiumlegering - Klassifikation: 450 MPa (vid omgivningstemperatur)/120 °C
ISO 5015-1, Unmanned aircraft systems — Part 1: Operational procedures for passenger-carrying UAS
ISO 5015-2, Unmanned aircraft systems — Part 2: Operation of vertiports for unmanned aircraft
ISO 5109, Evaluation method for the resonance frequency of multi-copter UAV by measurement of rotor and body frequencies
ISO 5110, Test method for flight stability of multi-copter UA under wind and rain conditions
ISO 23629-8, UAS Traffic Management (UTM) — Part 8: Remote identification
ISO 24354, General requirements for civil small and light UAS payload interface
ISO 5286, Test methods for flight performance of civil light weight and small fixed-wing UAS
ISO 5305, General requirement of noise measurement of lightweight and small multirotor unmanned aircraft systems (UAS)
ISO 5309, Vibration test methods for lightweight and small civil UAS
ISO 5312, Evaluation and test method of rotor blade sharp injury to human body for civil lightweight and small UA
ISO 5332, Test methods for civil lightweight and small UAS under low pressure conditions
ISO 4584, Approval of new project for TR 4584, Improvement of guidelines for UA testing/design of Accelerated Lifecycle Testing (ALT) for UAS
EN 3375-011, Flyg- och rymdteknik - Elektrisk kabel för digital dataöverföring - Del 011: Enkel kabelfläta - Star Quad-kabel, 100 ohm - Lättviktskonstruktion - Typ KL - Produktstandard
ISO 23629-7, UAS traffic management (UTM) — Part 7: Data model for spatial data
EN 6052, Flyg- och rymdteknik - Nit-krage-system, aluminiumlegering, skjuvtyp, tumserie - Teknisk specifikation
EN 4709-002, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 002: Direkt fjärridentifiering
EN 4709-003, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 003: Krav på geomedvetenhet
EN 4709-004, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 004: Krav på belysning
EN 9114, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetssystem - Direktleverans - Vägledning för flyg- och rymdföretag
ISO 23629-12, UAS traffic management (UTM) — Part 12: Requirements for UTM services and service providers
ISO 23629-5, UAS traffic management (UTM) — Part 5: UTM functional structure
ISO 4358, Test methods for civil multi-rotor unmanned aircraft system
EN 2002-001, Metalliska Material - Testmetoder - Dragprov vid rumstemperatur
ISO 24352, Technical requirements for light and small unmanned aircraft electric energy system
ISO 24355, General requirements of flight control system for civil small and light multirotor UAS
EN 2213, Aerospace series - Steel 15CrMoV6 (1.7334) - Air melted - Hardened and tempered - Bars - De ≤ 16 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa
EN 2252, Aerospace series - Steel 15CrMoV6 (1.7334) - Forgings - Bars - De ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa
EN 3523, Aerospace series - Steel 15CrMoV6 (1.7334) - Air melted - Hardened and tempered - Bar for machining - De ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa
ISO/IEC 24356, General requirements for tethered unmanned aircraft system
ISO 21384-4, Unmanned aircraft systems — Part 2: UAS Components
EN 3524, Aerospace series - Steel 15CrMoV6 (1.7334) - Air melted - Hardened and tempered - Sheets and strips - 2 mm ≤ a ≤ 6 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa
EN 3525, Aerospace series - Steel 15CrMoV6 (1.7334) - Air melted - Hardened and tempered - Plates - 6 mm ≤ a ≤ 20 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa
EN 4179, Aerospace series - Qualification and approval of personnel for nondestructive testing
EN 2235, Aerospace series - Single and multicore electrical cables, screened and jacketed - Technical specification
EN 3526, Aerospace series - Steel 15CrMoV6 (1.7334) - Air melted - Hardened and tempered - Sheet and strip - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa
EN 4056-005, Aerospace series - Cable ties for harnesses - Part 005: Plastic cable ties with metallic locking devices, operating temperatures -65 °C to 105 °C and -65 °C to 150 °C - Product standard
EN 4717, Aerospace series - Polyetheretherketone with 55 % continuous carbon fibre by volume (PEEK-CF55) - Stock shape material - Material specification
EN 4718, Aerospace series - Polyetheretherketone with 55 % continuous glass fibre by volume (PEEK-GF55) - Stock shape material - Material specification
EN 4876, Aerospace series - Environmental testing - Durability of the displays by general usage
EN 9163, Aerospace series - Certificate of conformance requirements
EN 4828, Aerospace series - Thermal drift of LED luminaires - Classification and measuring methods
EN 2559, Aerospace series - Carbon, glass and aramid fibre preimpregnates - Determination of the resin and fibre content and the mass of fibre per unit area
EN 4862, Rotorcraft - Constant Wear Lifejackets - Requirements, testing and marking
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
AFRY Industry and Digital Solutions, Stockholm
AFRY Industry and Digital Solutions, Solna
AMKVO AB, UPPSALA
Frivilliga Automobilkåren Stockholm-Uppsala Län, SOLLENTUNA
Lunds Universitet Trafikflyghögskolan, Ljungbyhed
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Qamcom Research And Technology AB, GÖTEBORG
RISE AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden,, Linköping
SkyMap Stockholm AB, SEGELTORP
Telia Sverige AB, SOLNA
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, STOCKHOLM
Transportstyrelsen, Norrköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 17, Cards and security devices for personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 12, Drone license and drone identity module
ISO/TC 20/SC 16, Unmanned aircraft systems
ASD-STAN, Aerospace
ASD-STAN/D 5/WG 8, UAS Unmanned Aircraft Systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Nyhet

Vilka krav ska ställas på drönare?

2020-03-20

Användningen av drönare ökar i samhället. Men vad är en drönare, och vad är en flygvärdig konstruktion? Petra Dalunde på testbädden Urban ICT Arena berättar om hur vi kommer använda drönare i framtiden och vad som krävs för att skapa säker användning av drönare i städer.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Lindberg
Projektledare
anders.lindberg@sis.se

Caroline Klementsson
Projektassistent
caroline.klementsson@sis.se