Standardutveckling · SIS/TK 619

Obemannade Luftfartyg och UAS

Kommittén Obemannade luftfartyg och UAS (drönare) följer den Internationella standardiseringen av arbeten som pågår inom ISO och CEN. Som deltagare i kommittén kan ni påverka de standarder som tas fram. Det finns naturligtvis också möjligheten att delta bara för att hålla sig uppdaterad kring alla arbeten som pågår inom ISO och CEN.

Det finns många namn på det vi i folkmun kallar drönare. Obemannade luftfartyg, UAS och drönare är exempel på benämning. Användning av drönare sker inom många områden och branscher och har en massiv tillväxt. Det finns därför all anledning samt stort kommersiellt intresse att följa vad som sker inom internationell standardisering. Genom att delta i kommittén finns möjlighet att påverka hur de internationella standarderna blir utformade. Dessa kommer att bli framtida marknadskrav för drönare. Kommittén följer den senaste EU-förordningen nära. En reglering som kommer att ha stor inverkan på alla typer av drönare.

EU kommissionen har tagit fram en förordning som reglerar användningen av drönare. Detta kommer att ha en direkt inverkan på all europeisk användning av drönare. Harmoniserade standarder kommer att tas fram. Detta innebär regeluppfyllnad av EU kommissionens förordning. Uppfyller man kraven i standarderna uppfyller man även förordningen.

Standarderna måste fastställa krav och riktlinjer för exempelvis design, luftvärdighet, säkerhet, avstånd, programmering, styrsystem samt systemens driftskompatibilitet och informationsflöde. Standarderna måste också säkerställa ett gemensamt språk med vanliga termer och definitioner i fältet.

SIS tekniska kommitté TK 619 deltar i det internationella arbetet med både ISO och CEN. Arbetet är organiserat i följande tekniska kommittéer:

  • ISO TC 20/SC 16 - "Obemannade flygplanssystem"
  • CEN/TC 471 "Obemannade flygplanssystem"
  • ISO/IEC JTC1/SC 17 WG 12 ”Drone license and drone identity module”

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 27 standarder
EN 4709-001, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Produktkrav och verifiering för "öppen kategori"
ISO 5286, Test methods for flight performance of civil light weight and small fixed-wing UAS
ISO 5305, Noise measurements for UAS (Unmanned aircraft systems)
ISO 5309, Provningsmetoder för vibrationsmätning av lätta och små civila UAS
ISO 5312, Evaluation and test method of rotor blade sharp injury to human body for civil lightweight and small UA
ISO 5332, Test methods for civil lightweight and small UAS under low pressure conditions
EN 4709-002, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 002: Direkt fjärridentifiering
EN 4709-003, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 003: Krav på geomedvetenhet
EN 4709-004, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 004: Krav på belysning
ISO 21384-4, Unmanned aircraft systems — Part 4: Vocabulary
ISO/IEC 22460-2, ISO license and drone identity module for drone (Ultra light vehicle or unmanned aircraft system) — Part 2: Drone identity module (DIM)
ISO/IEC 22460-3, ISO license and drone identity module for drone (Ultra Light Vehicle or unmanned aircraft system) — Part 3: Logical data structure, access control, authentication and integrity validation for drone licence
ISO 23629-9, UAS traffic management (UTM) — Part 9: Interface between UTM service providers and users
ISO 21384-3, Unmanned aircraft systems — Part 3: Operational procedures
ISO 15964, Detection and Avoidance System for Unmanned Aircraft Systems
ISO 16746, Unmanned aircraft systems — Counter UAS — User quality and safety
ISO 16747, Unmanned aircraft systems — Counter UAS — Manufacturing quality and safety
ISO 4594, UA wind gust test
EN 4709-005, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 005: Krav på
EN 4709-006, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 006: Krav på
EN 4709-007, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 007: Krav på
EN 4709-008, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 008:
ISO/TR 4595, Suggestion for improvement in the guideline for UA testing classification
ISO/TR 5337, Environmental engineering program guideline for UA
ISO/IEC 22460-1, ISO license and drone identity module for drone (Ultra light vehicle or unmanned aircraft system) - Part 1: Physical characteristics and basic data sets for drone licence
24222, Civil small and light unmanned aircraft systems (UAS) under high-temperature and low-temperature conditions — Test methods
ISO 24243, Test methods for civil small and light multi-copter unmanned aircraft dock system
Visa fler Visa färre
Utgivet 10 standarder
Deltagare 9 företag och organisationer
AFRY Industry and Digital Solutions, Solna
Lunds Universitet Trafikflyghögskolan, Ljungbyhed
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Qamcom Research And Technology AB, Göteborg
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Linköping
Telia Sverige AB, Solna
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Stockholm
Transportstyrelsen, Norrköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/AG 19, Coordination with ISO TC 20/SC 16 on Unmanned Aircraft Systems (UAS)
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 12, UAS License and Drone/UAS Security Module
ISO/TC 20/SC 16, Unmanned aircraft systems
ISO/TC 20/SC 16/WG 1, General
ISO/TC 20/SC 16/WG 2, Product manufacturing and maintenance
ISO/TC 20/SC 16/WG 3, Operations and procedures
ISO/TC 20/SC 16/WG 4, UAS Traffic Management
ISO/TC 20/SC 16/WG 5, Testing and evaluation
ISO/TC 20/SC 16/WG 6, UAS subsystems
ISO/TC 20/SC 16/WG 8, Counter UAS
ASD-STAN/D 5/WG 8, UAS Unmanned Aircraft Systems
CEN/TC 471, Unmanned aircraft systems
CEN/TC 471/WG 1, Unmanned Aircraft Systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Nyhet

Vilka krav ska ställas på drönare?

2020-03-20

Användningen av drönare ökar i samhället. Men vad är en drönare, och vad är en flygvärdig konstruktion? Petra Dalunde på testbädden Urban ICT Arena berättar om hur vi kommer använda drönare i framtiden och vad som krävs för att skapa säker användning av drönare i städer.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Lindberg
Projektledare
anders.lindberg@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Rasmus Lundqvist
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB