Standardutveckling · SIS/TK 619

Obemannade Luftfartyg och UAS

Kommittén Obemannade luftfartyg och UAS (drönare) följer den Internationella standardiseringen av arbeten som pågår inom ISO och CEN. Som deltagare i kommittén kan ni påverka de standarder som tas fram. Det finns naturligtvis också möjligheten att delta bara för att hålla sig uppdaterad kring alla arbeten som pågår inom ISO och CEN.

Det finns många namn på det vi i folkmun kallar drönare. Obemannade luftfartyg, UAS och drönare är exempel på benämning. Användning av drönare sker inom många områden och branscher och har en massiv tillväxt. Det finns därför all anledning samt stort kommersiellt intresse att följa vad som sker inom internationell standardisering. Genom att delta i kommittén finns möjlighet att påverka de internationella standarderna blir utformade. Dessa kommer att bli framtida marknadskrav för drönare. Kommittén följer den senaste EU-förordningen nära. En reglering som kommer att ha stor inverkan på alla typer av drönare.

EU kommissionen har tagit fram en förordning som reglerar användningen av drönare. Detta kommer att ha en direkt inverkan på all europeisk användning av drönare. Harmoniserade standarder kommer att tas fram. Detta innebär regeluppfyllnad av EU kommissionens förordning. Uppfyller man kraven i standarderna uppfyller man även förordningen.

Standarderna måste fastställa krav och riktlinjer för exempelvis design, luftvärdighet, säkerhet, avstånd, programmering, styrsystem samt systemens driftskompatibilitet och informationsflöde. Standarderna måste också säkerställa ett gemensamt språk med vanliga termer och definitioner i fältet.

SIS tekniska kommitté TK 619 deltar i det internationella arbetet med både ISO och CEN/ASD-STAN. Arbetet är organiserat i följande tekniska kommittéer:

  • ISO TC 20/SC 16 - "Obemannade flygplanssystem"
  • ASD-STAN/D05/WG 08 "UAS obemannade flygplanssystem"
  • ISO/IEC JTC1/SC 17 WG 12 ”Drone license and drone identity module”

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 14 standarder
ISO/IEC 22460-1, ISO license and drone identity module for drone (Ultra light vehicle or unmanned aircraft system) - Part 1: Physical characteristics and basic data sets for drone licence
ISO 5015-1, Unmanned aircraft systems — Part 1: Operational procedures for passenger-carrying UAS
ISO 5015-2, Unmanned aircraft systems — Part 2: Operation of vertiports for unmanned aircraft
ISO 5109, Evaluation method for the resonance frequency of multi-copter UAV by measurement of rotor and body frequencies
ISO 5110, Test method for flight stability of multi-copter UA under wind and rain conditions
ISO 23629-8, UAS Traffic Management (UTM) — Part 8: Remote identification
ISO 23665, Unmanned aircraft systems - Training for personnel involved in UAS operations
ISO 24354, General requirements for civil small and light UAS payload interface
ISO 5286, Test methods for flight performance of civil light weight and small fixed-wing UAS
ISO 5305, General requirement of noise measurement of lightweight and small multirotor unmanned aircraft systems (UAS)
ISO 5309, Vibration test methods for lightweight and small civil UAS
ISO 5312, Evaluation and test method of rotor blade sharp injury to human body for civil lightweight and small UA
ISO 5332, Test methods for civil lightweight and small UAS under low pressure conditions
ISO 4584, Approval of new project for TR 4584, Improvement of guidelines for UA testing/design of Accelerated Lifecycle Testing (ALT) for UAS
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
AFRY Industry and Digital Solutions, Stockholm
AMKVO AB, Uppsala
Frivilliga Automobilkåren Stockholm-Uppsala Län, SOLLENTUNA
Lunds Universitet Trafikflyghögskolan, Ljungbyhed
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Qamcom Research & Technology AB, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden,, Linköping
SkyMap Stockholm AB, SEGELTORP
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 17, Cards and security devices for personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 12, Drone license and drone identity module
ISO/TC 20/SC 16, Unmanned aircraft systems
ASD-STAN/D 5/WG 8, UAS Unmanned Aircraft Systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Nyhet

Vilka krav ska ställas på drönare?

2020-03-20

Användningen av drönare ökar i samhället. Men vad är en drönare, och vad är en flygvärdig konstruktion? Petra Dalunde på testbädden Urban ICT Arena berättar om hur vi kommer använda drönare i framtiden och vad som krävs för att skapa säker användning av drönare i städer.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Lindberg
Projektledare
anders.lindberg@sis.se

Caroline Klementsson
Projektassistent
caroline.klementsson@sis.se