Standard Svensk standard · SS-EN 2713-012:2022

Flyg- och rymdteknik – Elektriska en- och flerledarkablar för allmän användning – Drifttemperatur - 55 °C till 200 °C – Del 012: MNA (1 ledare), MNB (2 ledare), MNC (3 ledare), MND (4 ledare), kabelfamilj – Silverpläterade, kopparskärmade (spiral) med mantel och utskrivbara med UV-laser – Produktstandard

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 2713-012:2022

Flyg- och rymdteknik – Elektriska en- och flerledarkablar för allmän användning – Drifttemperatur - 55 °C till 200 °C – Del 012: MNA (1 ledare), MNB (2 ledare), MNC (3 ledare), MND (4 ledare), kabelfamilj – Silverpläterade, kopparskärmade (spiral) med mantel och utskrivbara med UV-laser – Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the characteristics of UV laser printable, single and multicore silver-plated copper screened (spiral) and jacketed electrical cables for use in the on-board electrical systems of aircraft, at operating temperatures between -55 °C and 200 °C.
It is also possible to mark these cables by qualified compatible marking. These markings are in accordance with EN 3838.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 2713-012:2022

Flyg- och rymdteknik – Elektriska en- och flerledarkablar för allmän användning – Drifttemperatur - 55 °C till 200 °C – Del 012: MNA (1 ledare), MNB (2 ledare), MNC (3 ledare), MND (4 ledare), kabelfamilj – Silverpläterade, kopparskärmade (spiral) med mantel och utskrivbara med UV-laser – Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Obemannade Luftfartyg och UAS, SIS/TK 619

Internationell titel: Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 200 °C - Part 012: MNA (1 core), MNB (pair), MNC (3 cores), MND (4 cores), cables family - Silver-plated copper screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product standard

Artikelnummer: STD-80033869

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-02-22

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 2713-012:2017