Nyhet · 2021-12-10

Nordiskt projekt kring klimatarbete inom kommuner och regioner

SIS har erhållit medel av Utrikesdepartementet (UD) för att genomföra ett nordiskt projekt som syftar till att undersöka hur standardisering kan bidra till kommuners och regioners klimatarbete.

sis_nyhetsbrev_nordic-climate.jpg

Projektets kick-off möte ägde rum i juni 2021 och sedan dess har en första kartläggning genomförts och presenterats under projektets ”progress-meeting” i oktober. Kartläggningen bygger på omkring 60 intervjuer med representanter från kommuner, regioner, akademiska sektorn, näringslivet, ideella sektorn och standardiseringsvärlden.

Genom kartläggningen har två huvudspår identifierats. Det ena handlar om utvecklingen av en standard som skulle göra det lättare för kommuner och regioner att på ett enhetligt och transparent sätt kunna beräkna deras klimatutsläpp (både territoriella och konsumtionsbaserade). Det andra spåret handlar om utvecklingen av en standard som skulle underlätta kommuners och regioners arbete med klimat-/ koldioxidbudgetar. Ett arbete som går hand i hand med FN:s generalsekreterare, António Guterres, tal under COP26 då han betonade vikten av att utveckla standarder för att kunna mäta klimatutsläpp (se länken) och även SIS åtagande i förhållande till ISO:s London declaration. Deklarationen antogs i september 2021, och lyfter fram standardiseringens betydande roll i världens klimatomställning.

Under december månad kommer projektarbetet att slutföras, då ska förslag på omfattning för två standarder tas. Innan årsskiftet ska slutrapporten vara inlämnad till UD. Därefter planerar SIS att, tillsammans med sina nordiska motsvarigheter, anordna ett intressentmöte i mars 2022 för att undersöka potentialen kring utvecklingen av en eller två nordiska standarder.

Låter detta intressant så är du välkommen att besöka projektets sida och kontakta SIS projektledare yacine.slamti@sis.se