Nyhet · 2022-06-14

Hur är det med luften på våra arbetsplatser?

Ett kontors ventilation och temperaturreglering är minst lika viktigt som ljudisolering och belysning. Efter två år av pandemi innebär de släppta restriktionerna en återgång till den fysiska arbetsplatsen, som i många fall delas med kollegor. Det blir därför viktigt att se över arbetsmiljöaspekterna, där luften på våra arbetsplatser är en av dessa.

Den europeiska kommittén CEN/TC 137 – Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents har tagit fasta på detta genom etablerandet av ett standardförslag som specificerar allmänna krav för mätning av virus i arbetsplatsluften (Workplace exposure - Measurement of viruses in workplace air). Dokumentet ger riktlinjer för bedömning av exponering på arbetsplatsen för luftburna virus genom provtagning och analys.

För att delta i arbetet, vänligen kontakta ansvarig projektledning inom SIS/TK 423/AG 03 Arbetsplatsluft

Mia Lindberg, mia.lindberg@sis.se

Karin Vestlund Ekerby karin.vestlund.ekerby@sis.se

Karin Ekström karin.ekstrom@sis.se


Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS/TK 423? Kontakta gärna oss. 

Mia Lindberg
Projektledare
mia.lindberg@sis.se

Karin Vestlund Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se

Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.