Nyhet · 2020-06-09

Aktuell standard om bioriskhantering finns nu på svenska

Nu finns den mycket aktuella standarden SS-ISO 35001:2020 Bioriskhantering för laboratorier och andra liknande organisationer publicerad på svenska.

Bioriskhantering

Standarden definierar en process för att identifiera, bedöma, kontrollera och övervaka de risker som är förknippade med farligt biologiskt material. Den är relevant för laboratorium eller annan liknande organisation som arbetar med, lagrar, transporterar och/eller kasserar denna typ av material. Standarden är ett komplement till andra internationella standarder för laboratorier, som exempelvis ledningssystemsstandarderna.

Deltagare från SIS tekniska kommitté Laboratoriemedicin var med i arbetsgruppen ISO/TC212 Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems som tagit fram standarden. Arbetsgruppen arbetar specifikt med bioriskhantering på laboratorier.

Köp eller abonnera på den svenska versionen av standarden, SS-ISO 35001:2020 Bioriskhantering för laboratorier och andra liknande organisationer.

Har du frågor om den nya standarden eller är nyfiken på att delta i arbetet med att ta fram nya internationella standarder? Kontakta Lena Morgan, projektledare för den tekniska kommittén för Laboratoriemedicin SIS/TK 331, på lena.morgan@sis.se.


Läs mer om SIS/TK 331

SIS/TK 331 Laboratoriemedicins uppdrag är att serva vården när det gäller hälsokontroller, diagnostik, uppföljning och behandlingskontroll av olika sjukdomar. SIS/TK 331 arbetar nu även med standardisering inom bioteknologi, som till exempel biobanker.

Laboratoriemedicinens olika specialiteter lägger mycket stor vikt vid standardiserade arbetsmetoder och verksamheterna är ofta ackrediterade enligt olika standarder.

Vill du veta mer om standardutveckling, klicka dig vidare till tekniska kommitténs sida.