Standardutveckling · SIS/TK 245

Kompressorer

Kommittén har sitt ursprung i en kommitté bildad 1982 inom SMS (Svensk Mekan Standardisering) och är ett svenskt forum för erfarenhetsutbyte och utarbetande av standarder som täcker säkerhetskrav, provningsmetoder för buller, prestandabestämningar, terminologi, metoder för att bestämma tryckluftskvalitet, bestämning av prestanda för filter och separatorer för borttagning av fukt ur tryckluft.

Arbetet inom SIS/TK 245 omfattar alla standardiseringsärenden inom de internationella grupperna:

 • ISO/TC 118, Compressors and pneumatic tools
 • ISO/TC 118/SC 1, Process compressors
  • ISO/TC 118/SC 1/WG 1, Joint TC 118/SC 1-TC 67/SC 6 WG: Turbo compressors/expanders for petroleum, chemical and gas industry services
  • ISO/TC 118/SC 1/WG 2, Joint TC 118/SC 1-TC 67/SC 6 WG: Reciprocating compressors for petroleum, chemical and gas industry services
  • ISO/TC 118/SC 1/WG 3, Joint TC 118/SC 1-TC 67/SC 6 WG: Rotary type positive displacement compressors for petroleum, chemical and gas industry services
 • ISO/TC 118/SC 4, Compressed air treatment technology
  • ISO/TC 118/SC 4/WG 1, Compressed air purity specification and compressed air treatment equipment
 • ISO/TC 118/SC 6, Air compressors and compressed air systems
  • ISO/TC 118/SC 6/WG 1, Performance specifications
  • ISO/TC 118/SC 6/WG 2, Safety
  • ISO/TC 118/SC 6/WG 4, Energy management

Samt motsvarande europeiskt standardiseringsarbete inom CEN/TC 232, Compressors, vacuum pumps and their systems.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 5 standarder
ISO 22484, Performance Test Code for Electric Driven Low Pressure Air Compressor Packages
CEN/TC 232 N 195, Compressor Performance Measurement including Part-Load Cycle Losses
ISO 18623-1, Luftkompressorer och tryckluftssystem - Luftkompressorer - Del 1: Säkerhetskrav
ISO 11011-2, Compressed air - Energy efficiency - Part 2: Survey for energy efficiency
ISO 8573-2, Tryckluft - Del 2: Analysmetod för bestämning av oljeinnehåll
Visa fler Visa färre
Utgivet 33 standarder
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 118/SC 1, Process compressors
ISO/TC 118/SC 1/WG 1, Thermodynamic properties of gases
ISO/TC 118/SC 1/WG 2, Joint TC 118/SC 1-TC 67/SC 6 WG : Reciprocating compressors for petroleum, chemical and gas industry services
ISO/TC 118/SC 1/WG 3, Joint TC 118/SC 1-TC 67/SC 6 WG : Rotary type positive displacement compressors for petroleum, chemical and gas industry services
ISO/TC 118/SC 4, Compressed air purity specification and compressed air treatment equipment
ISO/TC 118/SC 4/WG 1, Test methods
ISO/TC 118/SC 6, Air compressors and compressed air systems
ISO/TC 118/SC 6/WG 1, Performance specification
ISO/TC 118/SC 6/WG 2, Safety
ISO/TC 118/SC 6/WG 4, Energy management
CEN/TC 232, Compressors, vacuum pumps and their systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Fluidsystem och delar Kompressorer och pneumatiska maskiner