Nyhet · 2022-06-08

Nytt europeiskt arbete: Återbruk av stål

Ett nytt arbete för att ta fram en teknisk specifikation för återbruk av stål har startat inom CEN:s kommitté för utförande av stål och aluminiumkonstruktioner, CEN/TC 135. Projektledare är Wylliam Husson från Sverige och deltagare i SIS/TK 188.

Återvinning av stål genom smältning av stålskrot innebär en betydligt mindre miljöbelastning än framställning av stål ur malm med konventionella metoder och en mycket stor del av stålproduktionen sker också genom att återvinna skrot.
Men nu är en ny standard på väg för att ytterligare minska miljöbelastningen. Genom att återbruka använt stål i nya byggnadskonstruktioner i stället för att skrota, smälta och återvinna det minskar miljöbelastningen ytterligare till en bråkdel av omsmält ståls.

För att kunna återbruka stål i en ny konstruktion måste produkternas kvalitet säkerställas. Först ska deras historia fastställas och de ska undersökas för att kontrollera att de inte har försämrats under sin tidigare livscykel. Sedan behöver materialets väsentliga egenskaper (hållfasthet, svetsbarhet, etc) vara kända och helst härledas till en stålsort.

Arbetet med den nya specifikationen innebär därför att fastställa kriterier för hur stålet kan återbrukas, vad som behöver vara känt, hur det ska provas och hur detta ska valideras, dokumenteras och spåras.
Arbetet utgår bland annat från en svensk branschstandard för återbruk av stål, MVR BS04:2021.


Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS/TK 188? Kontakta gärna oss. 

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
ghenwa.naffouje@sis.se

Delta i standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.