SIS Webbinarium - Främja återbruk inom samhällsbyggnadssektorn genom standardisering

Välkommen till vårt frukostwebbinarium den 5 oktober mellan 09:00 - 10:00 om att främja återbruk inom samhällsbyggnadssektorn genom standardisering.

Byggnader och byggd miljö använder hälften av allt det material som tas upp ur jorden. Under sin livstid svarar de för nästan hälften av all åtgång av primärenergi i Europa och ansvarar för 40 % av de globala växthusgasutsläppen. Med dessa fakta är det väldigt lätt att inse betydelsen av hållbarhetsarbete inom byggsektorn och nya material, effektivare byggande, digitalisering och återbruk är områden där det satsas stort. Återbruk av byggprodukter ställer krav på spårbarhet och nya metoder för att säkerställa prestanda och säkerhet. 


NÄR:  5 oktober

TID: 09:00 - 10:00

VAR: körs via Zoom

Webbinariet är kostnadsfritt


Agenda: 

  • Välkommen till SIS och hållbar standardisering i samhällsbyggnadssektorn, Viveka Odlén projektledare SIS 
  • Gapanalysen för cirkulär ekonomi i byggsektorn (presentationen hålls på engelska), Gilli Hobbs, projektledare för författandet av gapanalysen om cirkulär ekonomi i byggsektorn 
  • Återbruk och Brandsäkerhet, Axel Mossberg, Phd forskningschef på Bengt Dahlgren Brand och Risk AB
  • Frågor och diskussioner 

Talare

Gilli Hobbs, expert i CEN/TC 350/SC 1Circular Economy in the Construction Sector” och projektledare för en gapanalys om standardbehovet inom cirkulär ekonomi i byggsektorn

Axel Mossberg, Phd forskningschef på Bengt Dahlgren Brand och Risk AB har deltagit och drivit flera forskningsprojekt inom Återbruk och brandsäkerhet. I arbetsgruppen SIS/TK 181/AG 02 utarbetas en teknisk specifikation om brandtekniska bedömningar där ett kapitel tillägnas brandtekniska bedömningar av återbrukade produkter. 

Viveka Odlén, projektledare med mångårig erfarenhet av internationellt standardiseringarbete inom området,