Säkerställ trädens långsiktiga överlevnad vid arbeten!

Det är målsättningen med det standardsförslag om hur beställning och arbeten kan utföras så att träds långsiktiga överlevnad säkerställs. Välkommen på remisswebbinarium fredag 19 april kl 12:00 - 13:30 där vi berättar mer om förslaget.

Träd bidrar med många fördelar, till exempel koldioxidupptag och gynnande av den biologiska mångfalden. Studier betonar trädens viktiga roll för att skapa hållbara och motståndskraftiga ekosystem samt förbättra den allmänna hälsan för människor och miljö. De är även viktiga för historisk kontinuitet och fyller en funktion som kulturbärare. Den ökande kunskapen om trädens betydelse har gjort att det ofta ställs krav på att befintliga träd ska skyddas och bevaras vid till exempel arbeten.

Syftet med den nya standarden, ftSS 990002 Trädvård - Arbete vid träd - Skydd av träd vid planering och utförande, är att tydliggöra hur beställning och genomförande av arbeten kopplat till träd kan utföras på ett sätt som säkerställer trädens långsiktiga överlevnad. Förslaget har arbetats fram av SIS kommitté för Trädvård (SIS/TK 577).

AGENDA

 • Information om SIS
 • Bakgrund till det nya standardförslaget ftSS 990002 och revideringen av SS 990000:2020 Trädvård - Termer och definitioner
 • Inspirerande föreläsning om projekt Hamnbanan i Göteborg, ett lyckat exempel på skydd av träd- Eva Maria Hellqvist och Örjan Stål 
 • Genomgång av innehållet i dokumenten:
  - ftSS 990002
  - ftSS 990000

 • Information om hur man lämnar synpunkter på standarderna

 • Frågor

TALARE

 • Johan Östberg- ordförande SIS/TK 577 Trädvård
 • Eva Maria Hellqvist- Trädspecialist, Trädgårdstekniker, Träd- och växtkonsult
 • Örjan Stål- Trädgårdstekniker träd och markspecialist
 • Sara Mpumwire /Mia Lindberg/ Elin Hedström- SIS

Detta dokument vänder sig främst till de som arbetar med planering, projektering, upphandling, utbildning eller utförande av arbete vid träd. Men även byggbranschen, organisationer inom mark- och anläggning, samt stadsplanerare får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Anmäl dig här nedan till det kostnadsfria webbinariet.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Sara Mpumwire, projektledare på SIS.

Anmäl dig här


Tid och plats

Datum:  19 april 2024

Tid:  12:00 - 13:30

Plats:  Online via Zoom

(Mer info och länk skickas efter anmälan)

KOSTNADSFRITT!

Anmäl dig senast 18 april i formuläret längst ned på sidan.