Livsmedelsförsörjning i en komplex och hållbar värld

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium fredagen den 31 maj kl. 09.00 – 11.00, anordnat av SIS standardiseringskommitté för Livsmedel och foder. Livsmedelskedjans aktörer och livsmedelsförsörjningen över hela världen står inför en rad olika utmaningar. I en komplex och osäker omvärld uppstår nya problem och möjligheter som berör livsmedelsförsörjningen globalt och nationellt och där standarder kan vara ett bra verktyg att tillgå.

Under detta webbinarium får du ta del av våra experters erfarenheter och tankar kring nya möjligheter inom livsmedelsförsörjningen. Bland annat hur standarder underlättar hanteringen av dessa olika krav och förutsättningar med hänsyn till hållbarhetsaspekter, förändrad konsumtion samt behovet av effektiva ledningssystem.

Vi kommer att berätta om några standarder som är under utarbetande inom ISO’s kommitté ISO/TC 34 Food Products, däribland växtbaserade livsmedel, matsvinn och matavfall respektive Ledningssystem för livsmedelssäkerhet vilken är under revidering.

Under webbinariet får du en inblick i vilka krav som diskuteras för närvarande. Du får också höra om hur arbetet inom den svenska kommittén för Livsmedel och foder (SIS/TK 435) går till och hur du själv kan vara med och påverka utvecklingen av dessa viktiga globala dokument. Missa inte detta tillfälle!

Agenda:

  • Inledning
  • Vad är standardisering och vilken nytta har det för dig och din organisation?
  • Utveckling av standard för Plant-based foods, ISO 8700
  • Utveckling av standard för Food loss and waste management system, ISO 20001
  • Revidering av standard för Ledningssystem för livsmedelssäkerhet, ISO 22000 respektive Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet, ISO/TS 22002
  • Om SIS kommitté Livsmedel och foder, SIS/TK 435 
  • Hur du och din organisation kan vara med och påverka
  • Frågor och diskussion

Talare

Rikard Hellqvist
Bergström & Hellqvist AB

Anders Nilsson
ANFC
Karin Levall
Oatly

Lorena Olivares
SIS

 

Vi välkomnar alla som är intresserade av Livsmedelsförsörjning att delta i SIS kommitté, SIS/TK 435 Livsmedel och foder för möjlighet att påverka arbetet med att ta fram nya standarder inom området tillsammans med det svenska och internationella nätverket av experter. Har ni frågor eller vill veta mer är ni välkomna att höra av er till Lorena Olivares, projektledare SIS.


Tid och plats

Datum:  31 maj 

Tid:  09:00 - 11:00

Plats:  Online via Zoom

(Länk skickas ut efter anmälan)

KOSTNADSFRITT!

Anmäl dig senast 28 maj